Search Light

نام پروژه
خرید و راه اندازی اولین دستگاه پروژکتور آسمان تاب Searchlight 16 کیلوواتی

مکان پروژه
اصفهان

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۰

کارفرما
شهرداری اصفهان