پل جویی

پل جویی یا پل چوبی یکی از پلهای بر روی زاینده رود در شهر اصفهان است. این پل راه اختصاصی برای رفت‌وآمد کاخ هفت‌دست و کوشک آیینه‌خانه بوده و روی این پل جوی آبی روان بوده به این مناسبت آن را پل جویی می‌نامیدند. پلی است با عرض کم وطول ۱۴۷ متر که میان دو پل الله‌وردی خان و پل خواجو قرار دارد. این پل به دستور شاه عباس دوم در سال ۱۰۶۵ قمری بنا گردید.

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی پل تاریخی جویی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی پل تاریخی جویی اصفهان

مکان پروژه
اصفهان

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۴

کارفرما
سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان