ویلای جاجرود

طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی و روشنایی ویلای شخصی در جاجرود

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی و روشنایی ویلای شخصی در جاجرود

مکان پروژه
جاجرود

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۵

کارفرما
خصوصی

error: Content is protected !!