ویلای جاجرود

نام پروژه
=طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی و روشنایی ویلای شخصی

مکان پروژه
جاجرود

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۵

کارفرما
خصوصی