طراحی نورپردازی ساختمانهای تاریخی و تامین تجهیزات روشنایی معابر میدان مشق

میدان مشق مربوط به دوره قاجار است و در تهران، محدوده بین خیابان امام خمینی و سی تیر واقع شده. این اثر در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۷۷ با شماره ۲۱۳۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. این میدان مدت کوتاهی نیز در دوره رضاشاه به نام باغ ملی خوانده می‌شد و بعد از آن ساختمان‌های دولتی در آن ساخته شد.

نام پروژه
طراحی نورپردازی ساختمانهای تاریخی و تامین تجهیزات روشنایی معابر میدان مشق

مکان پروژه
تهران

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۹۳

کارفرما
سازمان زیباسازی شهر تهران

error: Content is protected !!