مسجد النبی قزوین

مسجد النبی یا مسجد شاه معروف به مسجد سلطانی قزوین. این مسجد که مساحتی قریب به ۱۴۰۰۰ متر مربع دارد، کتیبه‌هایی دارد که بر طبق آن فتحعلی‌شاه قاجار به عنوان بانی مسجد ثبت شده است. اما شواهدی دال بر وجود مسجد در دوران صفوی نیز وجود دارد، و معمار بنا را شخصی بنام استاد میرزای شیرازی دانسته‌اند و سال بنا را ۱۱۶۶ هجری شمسی.

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی مسجد النبی

مکان پروژه
قزوین

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۳

کارفرما
سازمان میراث فرهنگی و شهرداری قزوین