دروازه درب کوشک قزوین

دروازه درب کوشک قزوین. یکی از کهن‌ترین دروازه‌های قزوین است که به سوی الموت، رودبار و کوشک و شکارگاه‌های شمال قزوین باز می‌شده است. این دروازه تنها یک نما به سوی خارج شهر دارد که از تزئینات کاشی‌کاری و رسمی‌بندی برخوردار است و بدنه رو به داخل آن، آجری ساده است. کاشی‌کاری موجود در بنا در زمان فرمانروایی میرمحمدحسین عضدالملک قزوینی در دوره قاجاریان انجام شده است.

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی دروازه درب کوشک

مکان پروژه
قزوین

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۲

کارفرما
سازمان میراث فرهنگی و شهرداری قزوین