ورودی شرقی مجموعه ورزشی انقلاب تهران

مجموعه ورزشی انقلاب یا باشگاه انقلاب در سال ۱۳۳۷ راه اندازی و پس از انقلاب به سازمان تربیت بدنی واگذار شد. این مجموعه با گستره نزدیک به یک میلیون متر مربع، که بیش از نیمی از آن فضای سبز است و نیمی دیگر فضاهای گوناگون سرپوشیده و روباز ورزشی است، از مهم‌ترین ورزشگاه‌های موجود در ایران و خاورمیانه است.

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای روشنایی و نورپردازی ورودی شرقی مجموعه ورزشی انقلاب

مکان پروژه
تهران

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۴

کارفرما
مجموعه ورزشی انقلاب