مجموعه حافظیه

حافظیه یا آرامگاه حافظ نام مجموعه‌ای آرامگاهی ۲ هکتاری در شمال شهر شیراز و در جنوب دروازه قرآن است که آرامگاه حافظ شیرازی را در خود جای داده است.

تالار حافظیه از آثار دوره زندیان است، شیوه معماری آن متأثر از معماری دوره‌های هخامنشیان و زندیان است.

در سال ۱۳۱۵ به کوشش علی اصغر حکمت، بنای کنونی با بهره‌گیری از عناصر معماری زندیه و یادمان‌های حافظیه، توسط ماکسیم سیرو فرانسوی طراحی و با همکاری علی سامی به اجرا درآمد.

در سال ۱۳۸۶ اولین مرمت جدی و بازسازی، تمیزکردن سطح مسی روی گنبد، مرمت بخش‌های خراب ساختمانهای اطراف و همچنین متصل کردن مقبره‌ها و باغ‌های اطراف به مجموعه انجام شد.

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای احیای نورپردازی مجموعه حافظیه

مکان پروژه
شیراز

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۸

کارفرما
سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شیراز