نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی ساختمان پردیس همراه اول

مکان پروژه
تهران

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۹۶

کارفرما
شرکت آرمه نو