حاشیه بزرگراه مدرس تهران

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی حاشیه بزرگراه مدرس تهران حدفاصل پل رسالت تا پل شهید حقانی

مکان پروژه
تهران

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۳

کارفرما
سازمان زیباسازی شهر تهران

error: Content is protected !!