آرامگاه صائب

آرامگاه شاعر سبک هندی قرن یازده هجری محمدعلی بن میرزا عبدالرحیم تبریزی معروف به صائب در باغ شخصی وی به نام باغ تکیه، مشرف به نهر نیاصرم در خیابانی که به نام او (خیابان صائب) نامگذاری شده‌ است، قرار دارد. صائب در سال 1086 هـ ق در اصفهان در گذشت و در این باغ به خاک سپرده شد. ساختمان فعلی آرامگاه در سال ۱۳۴۶ ساخته شده است.

 

نام پروژه
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای نورپردازی مقبره صائب اصفهان

مکان پروژه
اصفهان

تاریخ اتمام پروژه
۱۳۸۲

کارفرما
سازمان میراث فرهنگی و شهرداری اصفهان