EP07-EP07-

EP07

چراغ پارکی با فرم خاص با لامپ LED و به همین علت، مصرف انرژی پایین، جهت روشنایی و نورپردازی فضاهای سبز، معابر محلی  و مراکز تفریحی، فرهنگی، استفاده می گردد.