EB13EB13

EB13

چراغ توکار زمینی با لامپ LED با درجه حفاظتی IP67 و قابلیت اتصال به سیستم DMX، جهت نورپردازی کاربری های مختلف ازجمله تجاری و تفریحی و همچنین رویدادها مورد استفاده قرار می گیرد.