WhatsApp Image 2019-08-11 at 18.04.45(1)WhatsApp Image 2019-08-11 at 18.04.45(1)

EB03

محصول در انواع 1و 2 و 3 پنجره تولید شده و مناسب برای نور پردازی سطوح افقی در کف فضاهای سبز پیاده راه ها و فضاهای مشابه می باشدکه به صورت دفنی همراه با غلاف های مربوطه اجرا می گردد.درجه حفاظت بالای این محصول باعث شده که بتوان از آن به راحتی در فضاهای خارجی ساختمان استفاده کرد.