سمینارها و کلاس ها

ردیف

شرح

مكان برگزاری

زمان

ملاحظات

1

سمینار تخصصی شیوه های نوین در سیستمهای نورپردازی

اصفهان - سازمان نظام مهندسی ساختمان

0 8

 

2

سمینار پروژه نور و صدای میدان نقش جهان اصفهان

شهرداری اصفهان – كمیته زیباسازی

بهمن 80

 

3

سمینار تكنیكهای نوین نورپردازی

جزیره كیش - سازمان عمران كیش

بهمن 80

 

4

سمینار كارآفرینی در مهندسی برق و روشنایی

دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشكده برق

81

 

5

سمینار كارآفرینی در مهندسی برق و روشنایی

دانشگاه تهران - دانشكده هنرهای زیبا

81

 

6

سمینار كارآفرینی در مهندسی برق و روشنایی

دانشگاه آزاد واحد جنوب - دانشكده هنر

81

 

7

سمینار تكنیكهای نوین نورپردازی

شهرداری تبریز

81

 

8

تكنیكهای صرفه جوئی انرژی در برق معابر

قزوین – شركت توزیع برق

81

 

9

سمینار تكنیكهای نوین نورپردازی

سازمان میراث فرهنگی و شهرداری قزوین

81

 

10

سیستم كاهش نور لامپهای تخلیه در گاز

سازمان بهره وری انرژی ایران (سابا)

81

 

11

سمینار شیوه های نوین نورپردازی

شیراز- برق منطقه ای

82

 

12

سمینار تكنیكهای نوین نورپردازی

شهرداری تهران - زیباسازی

خرداد82

 

13

سمینار تكنیكهای نوین نورپردازی

شهرداری تهران – زیباسازی

آبان 82

 

14

سمینار كارآفرینی در مهندسی برق و روشنایی

دانشگاه اصفهان - دانشكده مهندسی

82

 

15

تنظیم شرایط محیطی ( نور و صوت )

اصفهان-دانشگاه آزاد خوراسگان

2 ترم

83-82

واحد درسی

16

موضوعات و دیدگاههای جدید در نورپردازی و روشنایی

تهران – برق منطقه ای

83

 

17

سمینار تكنیكهای نوین نورپردازی

مشهد

83

 

18

سمینار معرفی تكنیكهای صوت و نور برای میدان نقش جهان اصفهان مشترك با گروه آلمانی Flashaar

شهرداری اصفهان

خرداد 83

 

19

دوره آموزشی روشنایی و نورپردازی

اهواز- شركت نفت

شهریور 83

در طی 2 روز

20

اولین دوره آموزش تخصصی روشنایی و نورپردازی

( برای معماران و مهندسان برق )

تهران- خانه هنرمندان

آبان 83

در طی 2 روز

21

بررسی لامپهای پربازده و كاربرد آنها جهت تامین روشنایی

اصفهان- برق منطقه ای

آبان 84

سمینار پروژه تحقیقاتی

22

سمینار تكنیك های نوین نورپردازی

همدان- سازمان نظام مهندسی ساختمان

مهر 84

-

23

دومین دوره اموزش تخصصی روشنایی و نورپردازی

( برای معماران)

تهران- خانه هنرمندان

آبان 84

در طی 2 روز

24

معرفی سیستم كاهش نور لامپهای گازی

كرج- برق غرب تهران

اسفند 84

ارائه مقاله

25

معرفی كاربرد دیودهای نورانی (LED ) حهت تامین روشنایی عمومی

كرج- برق غرب تهران

اسفند 84

ارائه مقاله

26

درس روشنایی فنی و پروژه

اصفهان-مركز آموزش عالی مهاجر

ترم دوم 85-84

2 واحد درسی

27

آشنایی با شیوه های جدید روشنایی و نورپردازی

دانشگاه كاشان- دانشكده هنر و معماری

آبان 85

 

28

اهمیت نور در سیمای شهری

اولین همایش دستاوردهای سازمان زیباسازی شهرداری تهران

آبان 85

 

29

آشنایی با شیوه ها و تكنولوژیهای جدید در نورپردازی شهری (‌4 جلسه )

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

دی و بهمن 85

 

30

سومین دوره آموزشی تخصصی روشنایی و نورپردازی ( برای معماران )

تهران

اردیبهشت 86

 

31

وضعیت روشنایی نورپردازی در شهر ایروان و نحوه برخورد با پروژه

ارمنستان – ایروان

شركت Casa Asco

مرداد 86

 

32

نخستین همایش نورپردازی شهری

سازمان زیباسازی شهرداری تهران

دی 87

ارائه 2 مقاله و سخنرانی

33

اولین همایش بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان

شرکت پخش فراورده های نفتی شاهرود

فروردین 89

ارائه مقاله

34

دوره آموزشی تکنیک های نورپردازی در موزه ها

موسسه آموزش عالی دانشیار

در 89

سمینار یک روزه