آموزش و تحقیق

امروزه سرعت تحولات در اغلب زمينه هاي دانش و فناوري به قدري زياد است كه تكيه كردن تنها بر دانسته ها و آموخته هاي پيشين فرجامي جز دور ماندن از اين كاروان شتابان و بيرون ماندن از اين دايره پر رقابت را در پي ندارد.

بر اين اساس شركت مهندسي روشنايي شيد از ابتداي فعاليت خود تلاش گسترده اي را جهت روزآمد ساختن خويش در زمينه مهندسي و نورپردازي آغاز نمود، به ويژه اينكه كشور ما به واسطه شرايط خاصي كه داشت بيش از دو دهه از پيگيري تحولات و نوآوري هاي صفت نور جهان بازمانده بود كه اين امر كوشش مضاعفي را مي طلبيد.

اين برنامه در قالب كلاسهاي داخلي شركت و با دعوت از استادان دانشگاه و كارشناسان و علاقه مندان بصورت مستمر به اجرا در آمد و شالوده محكمي را براي ساير بخش ها و برنامه هاي شركت بنياد نهاد.

از سوي ديگر، به منظور افزايش اطلاعات و ارتقاء ديد فني و زيبا شناختي در ميان عموم كارشناسان و مسئولاني كه هر يك به نوعي با موضوع در ارتباط بودند، اين شركت اقدام به برگزاري سمينارها و دوره هاي آموزشي در زمينه مهندسي روشنايي و نورپردازي نمود كه البته اين فعاليتها با توجه به تحولات روز همچنان ادامه دارد.

چاپ مقالات متعدد در نشريات تخصصي معتبر، تنظیم و چاپ پوسترهای آموزشی و ترجمه هندبوک تخصصی روشنایی انجمن مهندسین روشنایی آمریکا(IESNA) نيز گامهای ديگري در جهت برآورده ساختن هدف فوق بوده كه همچنان تداوم خود را حفظ نموده است.

واحد آموزش شركت مهندسي روشنايي شيد، با هدف حفظ پويايي و بالندگي در درون شركت و گسترش دانش و فن روشنايي در ميان اهل فن و متخصصان كشور، اميدوار است بتواند همچون گذشته، آموزش مستمر را سرلوحه كليه برنامه ريزي ها و فعاليتهاي خود قرار دهد. جداول پيوست شاهد گويايي بر اين مدعاست.