تماس با ما

تماس

نشانی: دفتر تهران: تهران - خیابان پاسداران- نگارستان ششم - شماره ( ۴۵) - -واحد شماره (2)
کدپستی۱۶۶۴۶۴۴۶۱۱

دفتر اصفهان :اصفهان - خیابان حکیم نظامی- خیابان سنگتراشها- روبروی کلیسای نرسس- شماره (۱۳۶ )
کد پستی۸۱۷۵۸۸۵۳۹۱ایمیل: info@sheedlight.com

تلفن: ( دفتر اصفهان(۰۳۱۳۶۲۷۴۵۲۱)۰۳۱۳۶۲۵۹۹۲۸) -دفتر تهران( ۴ ۰۲۱۲۲۸۴۲۰۷)-

فکس: -دفتر تهران( ۰۲۱۲۲۸۵۹۲۱۹)-دفتر اصفهان( ۰۳۱۳۶۲۵۸۴۶)

تلفن همراه: تماس با واحد فروش salamatian.sheedlight@yahoo.com

http://sheedlight.com

فرم تماس