About Sheed

              درباره شید

   شرکت مهندسی روشناییِ شید، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه‌ی نورپردازیِ بناها و فضاهای شهری، در زمانه‌ای (اواخر دهه‌ی 70 خورشیدی) آغاز کرد که در ایران، عرصه‌ی زندگیِ شبانه‌ی شهری، در غیاب نورپردازی‌های باکیفیت، از غَنای لازم برخوردار نبود.تاریکی شبانه، چون آسمان تاریک، گوهر باارزشی‌ست؛ اما تاریکی آن روزهای شهرهای ایران، تاریکی‌ای ناشی از نوعی غفلت از کیفیت نوری یا غفلت از منظرِ شبانه‌ای باکیفیت و طراحی شده بود.

   شرکت مهندسی روشنایی شید، کوشید و براین کوشش استمرار داشته است که با تعریف و طراحیِ کیفیتی تازه از نورِ مصنوعیِ شهری، فضای شبانه‌ی شهری و به‌تبعِ آن، زندگی شبانه‌ی شهری را به‌سهم خود توسعه و قوام بخشد.
از سوی دیگر، از اصلی‌ترین ایده‌ها و رسالت‌های شرکت مهندسی روشنایی شید، امتزاج و اتحاد دو حیطه‌ی نوری معمولا منفصلِ شهری‌ست:نورپردازی و روشنایی.

رسالتِ دیگرِ این شرکت، تعریف و تثبیت طراحیِ نور شهری (نورپردازی و روشنایی) به‌مثابه‌ی فعالیتی چند‌رشته‌ای‌ست که دیسیپلین‌های متنوعی راازقبیل: مهندسی، هنر، جامعه‌شناسی، مطالعات شهری، معماری، شهرسازی، تاریخ و… دربرمی‌گیرد. این شرکت معتقد است که طراحی نور شهری را باید از سطح سلیقه‌های فردی و مدیریتی، به سطح یک فعالیت حرفه‌ای فرآیندمحور و ایده‌مند، مجهز به ابزار مطالعه و شناخت، برکشید.
دراین رهگذر، این شرکت به ‌تمام حیطه‌هایی که به‌نحوی کیفیت زندگی شبانه را در شهرهای ما قوام می‌دهند و محقّق می‌کنند پرداخته است.

از آن‌جمله است :

  طراحیِ پلان‌ها و برنامه‌های راهبردی نور شهری (طرح‌های جامعِ نورِ شهری)
 تعریف، برنامه‌ریزی و طراحیِ پروژه‌های محرّک توسعه‌ی فضای شبانه‌ی شهری (پروژه‌های نوروصدا، نمایش‌ها و وقایعِ نوری و…)
 طراحی و اجرای پروژه‌های نورپردازیِ بناها و فضاهای شهریِ تاریخی و معاصر شهری
 طراحی روشنایی شهری (اعم از مهندسیِ روشنایی و طراحیِ پایه چراغ‌ها و مبلمان روشنایی)
 طراحی سایت‌ها و محوطه‌های سبز شهری