محوطه و ساختمانهای میدان مشق

مکان
تهران

سال طراحی
1394

کارفرما
سازمان زیباسازی تهران

error: Content is protected !!