مسجد جامع عتیق

مکان
اصفهان

سال طراحی
1391

کارفرما
سازمان میراث فرهنگی اصفهان

error: Content is protected !!