ساختمان شهرداری مرکزی

مکان
تهران

سال طراحی
1393

کارفرما
شهرداری تهران

error: Content is protected !!