برج میلاد

برج میلاد

محوطه برج میلاد

پایه های روشنایی

مکان
تهران

سال طراحی
1386

کارفرما
شرکت یادمان سازه

error: Content is protected !!