ارتباط با شید

پست الکترونیک:           info@sheedlight.com
اینستاگرام:          instagram.com/sheedlight
فیسبوک:              facebook.com/sheedlight

دفتر تهران:
تهران-خیابان پاسداران-نگارستان ششم-بن بست طلوع
شماره ۴۵ -واحد شماره ۲ کدپستی :۱۶۶۴۶۴۴۶۱۱
تلفن:۲۲۸۴۲۰۷۴-۲۲۸۵۹۲۱۹-۲۲۸۶۴۰۹۶ (۰۲۱)

 

دفتر اصفهان:
اصفهان – خیابان حکیم نظامی- خیابان سنگتراشها
روبروی کلیسای نرسس- شماره۱۳۶
تلفن:۳۶۲۷۴۵۲۱- ۰۳۶۲۶۹۵۲-۳۶۲۷۰۸۵۷ (۰۳۱)
کد پستی:۸۱۷۵۸۸۵۳۹۱
error: Content is protected !!