دومین همایش تخصصی طراحی روشنایی و نورپردازی ایران

دومین همایش بین المللی تخصصی طراحی روشنایی و نورپردازی ایران در تاریخهای 28 تا30 آذر ماه 1393 درهتل المپیک تهران برگزار می شود

برای دیدن وب سایت اصلی همایش و اطلاعات بیشتر اینجا کلیک کنید.