همایش تخصصی طراحی روشنایی و نورپردازی ایران

اولین همایش بین المللی تخصصی طراحی روشنایی و نورپردازی ایران در تاریخهای 25 تا 27 آذر ماه 1392 در شیراز برگزار شد. شرکت مهندسی روشنایی شید یکی از سه پیشتیبان اصلی این همایش بود.

برای دیدن وب سایت رسمی همایش اینجا کلیک کنید.