ارتباط با شید

دفتر تهران

خیابان پاسداران،نگارستان ششم
بن‌ست طلوع،شماره ۴۵،واحد۲
کدپستی :۱۶۶۴۶۴۴۶۱۱

تلفن:۲۲۸۶۴۰۹۶-۰۲۱
تلفن:۲۲۸۴۲۰۷۴
تلفن:۲۲۸۵۹۲۱۹

دفتر اصفهان

خیابان حکیم نظامی،کوی سنگ‌تراشها
روبه‌روی کلیسای نرسس،شماره۱۳۶
کد پستی:۸۱۷۵۸۸۵۳۹۱

تلفن:۳۶۲۷۰۸۵۷-۰۳۱
تلفن:۳۶۲۷۴۵۲۱
تلفن:۳۶۲۶۹۹۸۱