در شرح شید

شرکت مهندسی روشناییِ شید، فعالیت حرفه‌ای خود را در زمینه‌ی نورپردازیِ بناها و فضاهای شهری، در زمانه‌ای (اواخر دهه‌ی 70 خورشیدی) آغاز کرد که در ایران، عرصه‌ی زندگیِ شبانه‌ی شهری، در غیاب نورپردازی‌های باکیفیت، از غَنای لازم برخوردار نبود. تاریکی شبانه، چون آسمان تاریک، گوهر با ارزشی‌ست؛ اما تاریکی آن روزهای شهرهای ایران، تاریکی‌ای ناشی از نوعی غفلت از کیفیت نوری یا غفلت از منظرِ شبانه‌ای باکیفیت و طراحی شده بود.شرکت مهندسی روشنایی شید، کوشید و بر این کوشش استمرار داشته است که با تعریف و طراحیِ کیفیتی تازه از نورِ مصنوعیِ شهری، فضای شبانه‌ی شهری و به‌تبعِ آن، زندگی شبانه‌ی شهری را به‌سهم خود توسعه و قوام بخشد.
از سوی دیگر، از اصلی‌ترین ایده‌ها و رسالت‌های شرکت مهندسی روشنایی شید، امتزاج و اتحاد دو حیطه‌ی نوری معمولا منفصلِ شهری‌ست: نورپردازی و روشنایی .                                                                              

بیشتر بخوانید

 آخرین اخبار و مقالات

 اینستاگرام